Category Archives: Repertoire

Wielebni – Slawomir Mrozek

Dlaczego “Wielebni” ? “Ta sztuka była pisana bez zupełnie żadnej myśli o sprawach polskich. I w ogóle napisałem ją przez przypadek. Po prostu zaproszono mnie do wzięcia udziału w konkursie na sztukę współczesną” Tyle Sławomir Mrożek o swojej sztuce. Dlaczego „Scena98” wystawia „Wielebnych”? Bo, jak każda sztuka Mrożka, jest ona o nas wszystkich. Posiada wiele

Pastoralka

  Pastorałka autorstwa Leona Schillera powstała w roku 1931. Została napisana językiem stylizowanym na staropolską opowieść, przekaz o misterium narodzenia Chrystusa w Betlejem. Karczma, przedstawiający poszczególne sceny, ucztujący kolędnicy sprawiają, że z jednej strony jest to lekka, wesoła historia, natomiast z drugiej strony arie śpiewane przez dwie solistki – Klaudię Sosin – Magnificat i pieśń

2012 Dziady – Adam Mickiewicz

Dziady nazywane są dramatem amorficznym, co oznacza brak strukturalnej jednorodności. Poszczególne części dzieła charakteryzuje odmienna tematyka •    II –  jest dramatem społecznym, •    IV – dramatem miłosnym, •    III – dramatem narodowo-rewolucyjnym Część III powstała w 1832 roku i nazywana jest Dziadami drezdeńskimi. Części II i IV Mickiewicz napisał w latach 1823 – 24 i