2012 Dziady – Adam Mickiewicz

scena12

Dziady nazywane są dramatem amorficznym, co oznacza brak strukturalnej jednorodności. Poszczególne części dzieła charakteryzuje odmienna tematyka

•    II –  jest dramatem społecznym,

•    IV – dramatem miłosnym,

•    III – dramatem narodowo-rewolucyjnym

Część III powstała w 1832 roku i nazywana jest Dziadami drezdeńskimi. Części II i IV Mickiewicz napisał w latach 1823 – 24 i nazywane one są Dziadami wileńsko-kowieńskimi. Wszystkie części  łączy wątek staropolskiego obrzędu dziadów oraz postać głównego bohatera, który w poszczególnych częściach zmienia  swe imiona (Upiór – Gustaw – Konrad). Zewnętrznym symbolem odchodzenia od klasycznej budowy dramatu jest zagadkowa numeracja poszczególnych części dzieła. Wskazywała ona, iż dzieło jest pozornie nieukończone.

STAWIANIE PYTAŃ

Dziady cz. III to wielki romantyczny dramat narodowy. Dramat narodowy, historyczny, patriotyczny, ale też dramat poszczególnego człowieka wplątanego w bieg historii. W naszej realizacji staraliśmy się, jak tylko było to możliwe, oderwać się od konkretnych realiów historycznych XIX wieku na rzecz podkreślenia uniwersalizmu dzieła Adama Mickiewicza. Stąd tak mało historycznych odniesień do historycznych faktów i postaci, które są obecne w tekście oryginalnym. Staraliśmy się wejść w głębię mickiewiczowskiego tekstu, aby wydobyć z niego przesłanie walki dobra ze złem, prawdy z kłamstwem, pokory z pychą – czyli tego, co tak naprawdę dzieje się we wnętrzu każdego człowieka. Stąd „Dziady” w realizacji „Sceny98” są próbą odpowiedzi na pytania jakie zadaje sobie każdy z nas: Jak daleko może sięgać wolność jednostki? – widać to w postawie Konrada.   Jak daleko można pójść na kompromis?- pokazuje to postać Lokaja i część uczestników Salonu Warszawskiego. Jak bardzo może deprawować władza? – widzimy to w postawie Senatora. Jak silna musi być wiara, aby pokonać zło? – obserwujemy to w scenie egzorcyzmu Ks. Piotra. I wreszcie, jak z godnością znosić ciężkie koleje losu? – co pokazuje końcowa scena zesłania. Mam nadzieję, że nasza realizacja pozwoli widzowi, nie tyle na te pytanie znaleźć odpowiedź, co podjąć kolejną próbę duchowych, intelektualnych poszukiwań.

Tomasz Bujakowski

Premiere: 24 March 2012, St Joseph’s Hall, Maylands

Cast:

KONRAD:             Grzegorz Niedźwiadek

ANIOŁ STRÓŻ:                   Klaudia Sosin

DUCHY NOCNE i DIABŁY:                      Alex Sosin, Bertrand Kusiak

BELZEBUB:                     Marcin Bury

STRAŻNIK:                 Tomasz Statkiewicz

KSIĄDZ PIOTR:            Piotr Kukliński

SENATOR:                Michał Górecki

DOKTOR:                                 Dariusz Celiński

LOKAJ:                     Robert Panasiewicz

PELIKAN:         Wiesław Wójtowicz

PANI ROLLISON:            Ania Niedźwiadek

KMITOWA:                 Justyna Skóra

DAMY W SALONIE WARSZAWSKIM: Laura Dondziło, Konstancja Kusiak, Monika Sosin, Joanna Bukara

WIĘŹNIOWIE/PANOWIE W SALONIE WARSZAWSKIM: Maciej Maciołek, Marek Maciołek, Robert Panasiewicz, Józef Szczepaniak

KSIĘŻNA:                   Klaudia Sosin

STAROSTA:                 Tomasz Statkiewicz

GUBERNATOR:             Wojciech Bernaciak

GUBERNATOROWA:                         Monika Rosiewicz

ŻOŁNIERZ:                        Adam Kukliński

GUŚLARZ:                          Stanisław Tomasiak

KOBIETA:                        Laura Dondziło

MODLĄCE SIĘ KOBIETY:   Joanna Bukara,  Aldona Czubacka, Klaudia Czubacka

PLAKAT:        Anna Myśliwska

STROJE:       Danuta Rosiewicz, Krystyna Łyszkowicz

ADAPTACJA TEKSTU, REKWIZYTY, SCENOGRAFIA: Tomasz Bujakowski

POMOC AKTORSKA: Ania Niedźwiadek

REŻYSERIA: Tomasz Bujakowski , Maria Kuźmicka