Wielebni – Slawomir Mrozek

pic

Dlaczego “Wielebni” ?

Ta sztuka była pisana bez zupełnie żadnej myśli o sprawach polskich. I w ogóle napisałem ją przez przypadek. Po prostu zaproszono mnie do wzięcia udziału w konkursie na sztukę współczesną”

Tyle Sławomir Mrożek o swojej sztuce. Dlaczego „Scena98” wystawia „Wielebnych”? Bo, jak każda sztuka Mrożka, jest ona o nas wszystkich. Posiada wiele płaszczyzn społecznych i religijnych. Dla nas najważniejsze jest personalne odniesienie do charakteru człowieka. U Mrożka przeważnie nie ma bohaterów pozytywnych. Dobro próbuje on ukazać w krzywym zwierciadle ludzkich przywar i słabości. Taki przekaz jest dla mnie bardziej przekonywujący. Dlatego w naszej realizacji chcemy ukazać nasze wady i słabości.

Wielebni – Blum i Burton to ludzie z krwi i kości, którzy wybrali stan duchowny, aby pokonać swoje problemy służyć ludziom i Kościołowi. Niestety na swojej drodze spotykają grupę wariatów i przestępców na czele z panią Marią Simpson – przewodniczącą komitetu parafialnego, która nie pomaga im z realizacji ich powołania, lecz realizuje swoje sadystyczne cele. Mają już na koncie torturowanego i zamordowanego starego proboszcza, którego portret i ucięta głowa pojawiają się na scenie… Teraz przed nimi dwie nowe ofiary… 

Na szczęście pojawia się Ciotka wielebnego Bluma, która ratuje sytuację…

To zewnętrzna warstwa Mrożkowego dramatu, który mimo tragicznej treści jest komedią, czarną, bo czarną, ale komedią…

Na weryfikację tej tezy zapraszamy na przedstawienie.

Tomasz Bujakowski