pic

Wielebni – Slawomir Mrozek

Dlaczego “Wielebni” ?

Ta sztuka była pisana bez zupełnie żadnej myśli o sprawach polskich. I w ogóle napisałem ją przez przypadek. Po prostu zaproszono mnie do wzięcia udziału w konkursie na sztukę współczesną”

Tyle Sławomir Mrożek o swojej sztuce. Dlaczego „Scena98” wystawia „Wielebnych”? Bo, jak każda sztuka Mrożka, jest ona o nas wszystkich. Posiada wiele płaszczyzn społecznych i religijnych. Dla nas najważniejsze jest personalne odniesienie do charakteru człowieka. U Mrożka przeważnie nie ma bohaterów pozytywnych. Dobro próbuje on ukazać w krzywym zwierciadle ludzkich przywar i słabości. Taki przekaz jest dla mnie bardziej przekonywujący. Dlatego w naszej realizacji chcemy ukazać nasze wady i słabości. Read more…

small

Pastoralka

 

Pastorałka autorstwa Leona Schillera powstała w roku 1931. Została napisana językiem stylizowanym na staropolską opowieść, przekaz o misterium narodzenia Chrystusa w Betlejem. Karczma, przedstawiający poszczególne sceny, ucztujący kolędnicy sprawiają, że z jednej strony jest to lekka, wesoła historia, natomiast z drugiej strony arie śpiewane przez dwie solistki – Klaudię Sosin – Magnificat i pieśń Marii szukającej noclegu w Betlejem; Magdę Lisek rozpacz, Żony Heroda po stracie syna, teksty przekazywane przez Śmierć – Joanne Bukara – wprowadzają nas w nastój zastanowienia i zadumy. Do tego dochodzą tańce w wykonaniu zespołów Kukułeczka i Promyk, śpiew dziecięcego chórku, i gra „góralskiej” kapeli, co sprawia, że znajdujemy się w atmosferze pozornego chaosu i różnorodności. Jest to atmosfera współtworzenia spektaklu do czego chcemy włączyć widza poprzez możliwość udziału w śpiewie naszych pięknych polskich kolęd. Mam nadzieję, że uda się nam wciągnąć Was w ten zaczarowany świat teatru, tańca, muzyki i śpiewu. Do którego serdecznie zapraszam .
Podziękowania za pomoc przy wykonaniu strojów dla Grażyny Matuszczak, Krystyny Matejko, Mirosławy Szczepaniak
Specjalne podziękowania dla Ani Niedźwiadek za otrzymany grant na częściowe pokrycie wynajmu Octagon Theatre oraz za prowadzenie i organizację prób.

Chórek Dzieciecy – prowadzenie: Magdalena Biadala-Sahingoez
Dzieci: Emilia Milarski, Kinga Milarski, Ania Sawicki, Maria Sawicki, Justyna Kochan, Jasmin Olejnik, Emilia Hansdorfer, David Hansdorfer, Konrad Kalenik, Eren Sahingoez, Deniz Sahingoez.

Pomoc rodziców: Katarzyna Milarski, Kinga Hansdorfer Chórek Dzieciecy – prowadzenie: Magdalena Biadala-Sahingoez
Dzieci: Emilia Milarski, Kinga Milarski.,Ania Sawicki, Maria Sawicki, Justyna Kochan, Jasmin Olejnik, Emilia Hansdorfer, David Hansdorfer, Konrad Kalenik, Eren Sahingoez,, Deniz Sahingoez

Pomoc rodziców: Katarzyna Milarski, Kinga Hansdorfer

Monika Dudek is Promyk’s Artistic Director and Iwona Kilijanski is the Group Coordinator.

zdj1

Pastoralka cast in alphabetical order:

Tomasz Bujakowski – Inn Keeper, Shepherd, Herod’s Soldier, script and director

Joanna Bukara – Death and dance choreography

Marcin Bury – Accordion and vocals

Aldona Czubacka – King Melchior

Klaudia Czubacka – Angel Michael

Rafał Domański – Shepherd, Herod’ s Soldier

Włodzimierz Halladin – Herod

Piotr Kukliński – Angel Gabriel

Maria Kuźmicka – Director and sound

Magda Lisek – Herod’s wife and solo vocals

Krystyna Łyszkowicz – Costumes

Witold Milarski – Shepherd

Anna Myśliwska – Designer (flyer)

Anna Niedźwiadek – Inn keeper’s wife, producer and director

Grzegorz Niedżwiadek – Lighting assistant

Zbigniew Niedźwiadek – Lighting

Henryk Paliński – violin and vocals

Robert Panasiewicz – Prologus, Shepherd, and Feldmarszal

Danuta Rosiewicz – Costumes

Alex Sosin – Devil

Klaudia Sosin – Mary and solo vocals

Monika Sosin – King Baltazar

Tomasz Statkiewicz – Joseph

Stanisław Tomasiak – Guitar and vocals

Maciej Warzycki – Guitar and vocals

Emila Wójcik – King Kacper

Piotr Wójcik – Adam

Dominika Ziółkowski – Eve

 

Dancers performing at Pastoralka (in surname order)

Isabella Brozek

Marie Chan

Mia Chan

Matthew Kilijanski

Nicholas Kilijanski

Jana Mikosza

Maya Milarski

Natalia Smith

 

scena12

2012 Dziady – Adam Mickiewicz

Dziady nazywane są dramatem amorficznym, co oznacza brak strukturalnej jednorodności. Poszczególne części dzieła charakteryzuje odmienna tematyka

•    II –  jest dramatem społecznym,

•    IV – dramatem miłosnym,

•    III – dramatem narodowo-rewolucyjnym

Część III powstała w 1832 roku i nazywana jest Dziadami drezdeńskimi. Części II i IV Mickiewicz napisał w latach 1823 – 24 i nazywane one są Dziadami wileńsko-kowieńskimi. Wszystkie części  łączy wątek staropolskiego obrzędu dziadów oraz postać głównego bohatera, który w poszczególnych częściach zmienia  swe imiona (Upiór – Gustaw – Konrad). Zewnętrznym symbolem odchodzenia od klasycznej budowy dramatu jest zagadkowa numeracja poszczególnych części dzieła. Wskazywała ona, iż dzieło jest pozornie nieukończone. Read more…